زمان و نامیرایی در آثار تارکوفسکی


در این کتاب کوشیده شده با پرداختن به تصویرهای نمادین، استعاری و مجازی، گونه‌ای از سینما بررسی شود که دست‌کم در جامعه‌ی ما کمتر بدان توجه شده، و ان سینمای شعر است که برخی از فیلم‌های تارکوفسکی نمونه‌های ارزنده‌ی آن هستند. همچنین مبحث هنر و ادبیات ذهنیت، که برای درک تحولات هنر و ادبیات از مدرنیته به پسامدرنیته ضروری‌ست، و چه‌گونه‌گی حرکت هنر از رئالیسم به رمانتیسم و سمبولیسم و دیگر مکاتب غیر رئالیستی مدرن و هایپر رئالیستی پسامدرن، دنبال می شود. دکتر صنعتی هراس از مرگ و اشتیاق جاودانه‌گی را همچون انگیزه‌ی خلاقیت در سینمای تارکوفسکی می‌بیند و نشان می‌دهد که در اپار او اسطوره‌سازی به نیت بازگرداندن اسطوره است نه اسطوره زدایی آن‌گونه که برای مثال هدایت در بوف کور کرد.

مباحث کتاب بدین قرار است:

قسمت نخست: هنر و ادبیات ذهنیت از «مدرنیته» به «پس­–مدرنیته»

قسمت دوم: زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی

  • تارکوفسکی، زمان و سینما
  • قهرمانیگری، انکار مرگ و سفر به جاودانه‌گی
  • عشق نخستین و گناه آغازین
  • رستگاری در عشق و ایمان
  • تصویرهای نمادین مذهبی
  • نقش‌مایه‌های تثلیث و تربیع در سینمای تارکوفسکی
  • وابسته‌گی، پیوند گسستگی و «اضطراب از هم فروپاشیدگی»

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

چاپ مجدد کتاب هدایت و هراس از مرگ

پس از چند سال مجوز کتاب صادق هدایت و هراس از مرگ که متوقف شده ...